วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

http://www.pyo1.net/krunoy/

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสลับที่ของการคูณ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

http://kruthaicp1.ning.com/video/5425428:Video:20932
สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

http://esanhost.com/web_sakon/
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เงิน

https://sites.google.com/site/friendnukoon/sux-kar-sxn-khnitsastr
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกทศนิยม การลบทศนิยม

http://www.ripn-math.com

ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

http://www.krupongsak.net/ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

http://sites.google.com/site/mathdmsu/home/sux-kar-sxn-khnitsastr
เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

http://learners.in.th/blog/moteranu
เอกสารประกอบการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

http://www.sahavicha.com/?name=media
สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

http://www.kruwut.net/unit3.pdf
บทความเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่องการวัดผลและประเมินผล

www.watpon.com/Elearning/mea1.htm
1. ความหมายของการวัดผล
2. ประเมินผล
3. ข้อแตกต่างระหว่างการประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์

http://reg.ksu.ac.th/teacher/yahvaret/lession1.html
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=91157
การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา

http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww521/joemsiit/joemsiit-web1/Bloom_/Bloom3.htm
ความสำคัญของการวัดและประเมินผลด้านพุทธิสัย

http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/9999softmeas/unit6/index.html
1. สถิติที่ใช้การแปลความหมายของคะแนน
2. การสร้างธนาคารข้อสอบและแบบทดสอบ มาตรฐาน
3. สถิติที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/UNIT1/unit1/unit14.html
1. ประเภทของการประเมินผล
2. ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา

http://www.watpon.com/testtheory/
1. ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา
2. สถิติพื้นฐานทางการวัดและการ ทดสอบ

http://reg.ksu.ac.th/teacher/yahvaret/lession2.html
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล

http://www.sahavicha.com/?name=blog&file=readblog&id=3141
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538682703&Ntype=3
บทความการวัดและประเมินผล

นิทานธรรมะ น่ารู้

http://www.kalyanamitra.org
รวมนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ นิทานภาษาอังกฤษ คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต

http://www.dhammathai.org/dhammastory/index.php
นิทานชาดก นิทานธรรมะบันเทิง

http://audio.palungjit.com/f23/
นิทานธรรม จาก พระอาจารย์อาจารย์สมรัก ญาณธีโร

http://www.fungdham.com/fable-local.html
นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก นิยาย คลิปวิดีโอ ฝึกสติ

http://www.mindcyber.com/content/?action=cat&catid=6
นิทาน เรื่องสั้น เรื่องของคุณธรรม คติสอนใจ ที่บรรพชนได้ทำไว้เป็นแบบอย่างเล่าขานสืบต่อมา

http://www.buddhadasa.com/index_tale.html
นิทานธรรมะ นิทานเซ็น นิทานเรื่องสั้น

http://entertain.tidtam.com/data/12/0207-1.html
นิทานธรรมะ 184 เรื่อง

http://www.whitemedia.org/wma/content/category/3/3/15/
นิทานธรรมะสอนใจ มากมาย ทั้งนิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก นิทานภาษาอังกฤษ

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id
นิทานธรรมะจาก พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร

http://www.tamdee.net/main/thread.php?fid-20.html
รวมนิทานธรรมะหรรษา

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php
นิทานบันเทิงธรรม นิทานชาดก ในรูปแบบออดิโอซีดี

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

http://www.karn.tv/tale.html
Karn TV Education media for kids บรรจุเรื่องสาระน่ารู้ เพลง นิทาน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล และประถมต้น

http://student.sut.ac.th/anurukclub/show_question.php?qs_qno=933
E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ดาว์นโหลดฟรี)หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภท E-Book วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 10 ชุด มีเนื้อเรื่องชวนอ่านสนุกสนานตั้งแต่ระดับง่ายๆ จนขั้นสูง

http://www.thaigoodview.com/node/41746
เป็นเว็บเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านจับใจความ ประโยค เรื่องสั้น การฝึกใช้ภาษาอังกฤษ

http://www.zone-it.com/forum/index.php?action=login
Zone-it เป็นWeb ของการอ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษ

http://www.thaigoodview.com/node/532
เว็บ thaigoodview เป็นแหล่งรวามของคลังข้อสอบภาษาอังกฤษ และรายวิชาอื่นด้วย ให้ครุและนักเรียนได้ศึกษาและฝึกทำ

http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=512889
หนังสือ สื่อ VDO Software Textbook ต่างๆ หรือ จะเป็น Audio ภาษาอังกฤษ โหลดกัน ฟรีรวมไปถึงยังมีหนังสือ ดีๆ พวกนิทานภาษาอังกฤษ หรือวนิยายภาษาอังกฤษ ไว้ไปอ่านกัน

http://www.chulaonline.com/
เรียนฟรี Online วันละบท
ChulaOnline.com จัดโครงการเรียน ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับปริญญาตรีฟรี โดยจะสับเปลี่ยนบทเรียนนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกวัน

http://newpoon.wordpress.com/
มีสื่อการสอน เรื่องเล่า เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

http://www.vmodtech.com/webboard/index.php?topic=11411.msg133415;topicseen
CD/VCD/DVD สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย - ประถมศึกษา จากผู้ผลิตสื่อการ สอนสำหรับเด็กชั้นนำระดับโลก เช่น BBC, Cambridge, Oxford

http://www.eldc.go.th/eldc3/page/webboard/view_topic.jsp?topic_id=572
ศสษ. ศุนย์พัฒนาความสามารถสำหรับเด็ก สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองฟรี แหล่งข้อมูล สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดฟรี มีวีดีโอ MP3 ซอฟท์แวร์ หนัง soundtrack พร้อม subtitle

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

http://www.school.net.th/library/snet2/
เว็ปไซต์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทุกแขนง ตั้งแต่ความเป็นมาของคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ของโลก การประยุกต์คณิตศาสตร์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เกม สรุปสูตร ฯลฯ

http://www.kanid.com/
เว็ปไซต์ที่ทำให้คุณอยากเรียนคณิตศาสตร์ รวมสื่อการสอนคณิตศาสตร์ สื่อมัลติมิเดีย สื่อประยุกต์โครงงาน เกมคณิต วัดไอคิว ฯลฯ

http://www.ipst.ac.th/smath/web_math/web_math1.
Html
เว็ปไซต์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาของ สสวท. มีทั้งแผนการสอน สื่อการสอน หลักสูตรคณิตศาสตร์ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

http://www.thai-mathpaper.net/
ศูนย์รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ แบบทดสอบคณิตยอดนิยม ฯลฯ

http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&category=4
เว็ปไซต์ของสหวิชาดอทคอมฝ่ายคณิตศาสตร์ รวบรวมบทความ ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

http://www.math.pinionteam.net/
รวมโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ บทความ โปรแกรมคณิตศาสตร์ ลับสมอง ปัญหาเชาว์ ฯลฯ

http://www.math.or.th/
เว็ปไซต์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศสอบคณิตศาสตร์ อบรมครูคณิตศาสตร์ ค่ายคณิต ฯลฯ

http://www.ripn-math.com/
ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ict_material/mini_lo.asp
เว็ปไซต์คณิตศาสตร์ประถมศึกษาของ สสวท. มีทั้งแผนการสอน สื่อการสอน หลักสูตรคณิตศาสตร์ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

http://www.mc41.com/
เว็ปไซต์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ทั้งครูและนักเรียนสามารถศึกษาได้

แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_ebook/171/7.pdf
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book

http://www.thaigoodview.com/node/186
ความเป็นมาเกี่ยวกับ e-Book

http://www.lms.cmru.ac.th/how_to_read.htm
การใช้งาน e-Book

http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้าง e-Book
ด้วย DeskTop Author

http://www.oknation.net/blog/freeday888/2009/09/08/entry-1
การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

http://bu.lpc.rmutl.ac.th/naravit/e-book/
คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน DeskTop Author

http://nustyle.multiply.com/journal/item/7
เว็บบล็อกการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author

http://learn.wattano.ac.th/learn/ln2/courses/5/E-book.htm
การออกแบบ e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author

http://www.horhook.com/content/index.htm
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะมัลติมีเดีย

http://61.91.205.171/flip_e_book/flip_publisher1.htm
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip Publisher

http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/frontend/theme_1/index.php
แนะนำหนังสือ e-Book ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

http://www.stks.or.th/elearning/index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=5&qid=&lid=29&sid=&page=&uid=
เทคนิคการสร้าง e-Book ด้วยวิธีที่ง่าย
และรวดเร็ว

แหล่งข้อมูลความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

http://kawshevit.blogspot.com/2008/01/blog-post_14.html
- รวมบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
ภาคเหนือ ประวัติและวิธีการทำโคมลอย

http://www.prachatai.com/column-archives/node/2693
- รวมบทความเกี่ยวกับเครื่องมือหาปลาพื้นบ้านภาคเหนือ
เช่น มองปลาบึก แซะ สะเบ็ง ไซหัวหมู นาม กวัก
จ๋ำ (สะดุ้ง) หิง (สวิง)

http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/others/wilaiporn/__58.html
- รวมบทความเกี่ยวกับเครื่องจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ภาคเหนือ

http://www.nidtep.go.th/quality/index.php?name=news
- แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาล้านนา หรือคำเมือง
ประวัติศาสตร์ล้านนา อักษรล้านนา ประวัติความเป็นมา
ของธงสากล หรือ ตุง ของชาวล้านนา

http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/
- อาหารพื้นบ้านล้านนา เช่น แกง - น้ำพริก - ตำ/ยำ - ขนม
อาหารว่าง

http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=3638.0
- ของเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ

http://www.prapayneethai.com/th/amusement/north/
- การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ

http://www.prapayneethai.com/th/tradition/north/
- แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม
ความเชื่อ
http://www.thaigoodview.com/node/48381
- การแสดง พื้นเมือง ภาคเหนือ

http://www.tourthai.com/directory/?c=99
- แหล่งรวบรวมสินค้า O – TOP ของภาคเหนือ

http://www.openbase.in.th/taxonomy/term/1188?page=47
- ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง น้ำบ่อ ฮ่องหล่อ ผัดตาศีล
การแต่งงานแบบพื้นเมือง

http://iam.hunsa.com/laongdao/article/26236
- สุภาษิตล้านนา

http://thrai.sci.ku.ac.th/node/1898
- สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

http://www.sri.cmu.ac.th/~maeyinglanna/main10/main.php
- การแต่งกายของแม่ญิงล้านนา